شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم منظم و با تعهد جهت فروشندگی لباس
مجلسی زنانه نیمه وقت از ۱۴ الی ۲۱و ۳۰
آدرس امامزاده حسن پاساژ عقیق طبقه دوم
لطفا فقط تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم نیمه وقت” به ما بگویید