فروشنده خانم نیمه وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم نیمه وقت جهت فروشندگی پوشاک زنانه در مجتمع تجاری میلادنور شیفت صبح به اضافه پنج شنبه و جمعه تمام وقت سفته جهت تضمین

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم نیمه وقت – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات