فروشنده خانم نیمه وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم پاساژ امیر مغازه ارایشى از ١٠ صبح تا ١٧

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم نیمه وقت – استخدام فوری” به ما بگویید