فروشنده خانم نیمه وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به چند فروشنده خانم نیمه وقت از ساعت ۱۴الی ۲۱.۳۰با دو روز مرخصی در ماه نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم نیمه وقت – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات