فروشنده خانم و اقا شیفت عصر

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم و آقا در اسباب بازی فروشی نیازمندیم
ساعت کار از ۱۶ الی ۲۴
یک روز در هفته اف منهای پنج شنبه و جمعه
حقوق ماهیانه‌ ۶
لطفا فقط تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم و اقا شیفت عصر” به ما بگویید