فروشنده خانم پوشاک بچه گانه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده مجرب خانم نیازمندیم
چه به صورت پاره وقت چه تمام وقت
در مجتمع تجاری بوستان

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم پوشاک بچه گانه” به ما بگویید