فروشنده خانم پوشاک زنانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

شیفت های نیمه وقت ۱روز اف در هفته ۱ روز فول در هفته تایم صبح ۱۰:۳۰ الی ۱۶:۳۰ تایم عصر ۱۶:۳۰ الی ۲۲:۳۰ حقوق وزارت کار (۵میلیون و هفتصد) سن بین ۲۰ الی ۳۰ ظاهری آراسته فن بیان قوی و پر انرژی

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم پوشاک زنانه – استخدام فوری” به ما بگویید