فروشنده خانم یا اقا تمام وقت یا پاره وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر خانم یا اقا به صورت پاره وقت
برای غرفه کودک داخل مجتمع معین مال
کارشما کرایه دادن وسیله بازی به کودکان است .
شیفت اول از ساعت 11تا15حقوق 2تومن
شیفت دوم از ساعت 15تا 10.30
حقوق 4تومن

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم یا اقا تمام وقت یا پاره وقت” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات