شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده جهت فروش پوشاک بچه گانه،ترجیحا با سابقه کاری ،خوش برخورد، تمام وقت و ساکن همین محدوده نیازمندیم.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم” به ما بگویید