شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده خانم با سابقه جهت کار در فروشگاه پوشاک زنانه واقع در مرکز تجاری اپال نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم” به ما بگویید