شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشگاه پرنسا جهت تکمیل کادر فروش به تعدادی فروشنده نیمه وقت- تمام وقت نیازمند است

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم” به ما بگویید