شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده خانم جهت همکاری در فروشگاه شال و روسری به صورت نیمه وقت عصر واقع در مرکز خرید تیراژه نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم” به ما بگویید