شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده خانم جهت همکاری در فروشگاه شال و روسری به صورت نیمه وقت عصر واقع در مرکز خرید تیراژه نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات