شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم جهت غرفه زیتون
واقع در بوستان گوفتگو نمایشگاه بین المللی گفتتگو جشنواره
سرویس برگشت با اسنپ
توانایی فن بیان
حقوق روزانه 300
کارش خوب باشه حقوقش افزایش داده میشه

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده خانم” به ما بگویید