شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم جهت فروشندگی به صورت نیمه وقت از ساعت۳ ظهر تا ۸ شب نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده در مغازه بیلیارد” به ما بگویید