شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده اقا یا خانم یا باز نشسته فعال جهت کار در سوپر مارکت نیازمندیم. همه روزه یا یک روز در میان نیمه وقت، حقوق ۳ الا ۴.۵ میلیون . کار ماشین حساب،….. ۲ روز off در ماه.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده سوپر مارکت” به ما بگویید