فروشنده شیرینی پاره وقت – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک نفر فروشنده جوان اقا جهت کار در غرفه دلی مانجو ساعت کار۱۴ تا ۲۳ شب ضمانت تعهد ۶ ماهه مکتوب کاری

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده شیرینی پاره وقت – استخدام فوری” به ما بگویید