فروشنده شیفت صبح عصر و تمام وقت پایه حقوق – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی فروشنده خانم و آقا جهت کار در برند ورناس نیاز مندیم. ساعت کار فروشگاه ۱۰صبح تا ۱۰ شب. نیمه وقت ساعت ۱۰صبح تا ۵ عصر ؛ ۳عصر تا ۱۰ شب. ایران مال ط G1

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده شیفت صبح عصر و تمام وقت پایه حقوق – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات