شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی فروشنده خانم به صورت نیمه وقت و تمام وقت در محیطی زنانه نیازمندیم
ساعات کاری:
نیمه وقت 11الی17و 16الی22
تمام وقت 11الی22

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده لباس زنانه” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات