فروشنده لوازم آرایشی و ویزیتور

شرایط مدنظر آگهی دهنده

ب یک فروشنده خانوم یا آقا با ظاهری آراسته و مرتب و تعهد کاری جهت فروشندگی لوازم آرایشی نیازمندیم
و ویزیتور جهت ویزیت سالن های آرایشی و گالری ها در سراسر تهران نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده لوازم آرایشی و ویزیتور” به ما بگویید