فروشنده مجرب در کوروش مال

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام فروشنده خانم نیمه وقت در بوتیک زنانه
شرایط استخدام در کوروش مال
خانم سن بین ۱۹ سال تا ۳۰ سال
حداقل سابقه کاری ۱ سال
متعهد ، منظبط ، مسئولیت پذیر ، فعال ، به دور از حاشیه ، ترجیحا محل سکونت نزدیک به محل کار
محیطی سالم ، امن و ارام
شرایط کاری نیمه وقت
شیفت ۱= ۱۱:۰۰ صبح تا ۶:۰۰ عصر
شیفت ۲= ۵:۰۰ عصر تا ۱۱:۰۰ شب
۳۵۰۰ میلیون ثابت + پور سانت از فروش + یک روز در هفته مرخصی
پرداخت حقوق اخر ماه به صورت منظم
اسم‌و‌فامیل ، محل سکونت ، سن و سایقه کاری ارسال کنید .

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده مجرب در کوروش مال” به ما بگویید