فروشنده مغازه پوشاک ورزشی واسپرت مردونه

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده مرد تمام وقت ازساعت ۹صبح تا۹شب با سابقه فروشندگی حداقل سال داشته باشه برای مغازه پوشاک ورزشی مردونه نیازمند هستم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده مغازه پوشاک ورزشی واسپرت مردونه” به ما بگویید