شرایط مدنظر آگهی دهنده

به تعدادی نیروی خانم جهت فروشندگی در محدوده ارژانتین فروشگاه شهروند نیازمندیم.
_ساعت کاری به صورت شیفتی و چرخشی (پاره وقت)
_داری بیمه تامین اجتماعی و بیمه تکمیلی
_دارای پاداش و ارزاق

برای اطلاعات بیشتر لطفا تماس بگیرید.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده نان و شیرینی” به ما بگویید