فروشنده نیمه وقت با پورسانت و مزایا – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده نیمه وقت با پورسانت و مزایا نیازمندیم

شهرک غرب پاساژ تیراژه ط دوم واحد 42

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده نیمه وقت با پورسانت و مزایا – استخدام فوری” به ما بگویید