فروشنده نیمه وقت خانوم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

سه روز درهفته درمحیطی امن دم مترو میدون ولیعصر فروشنده خانوم از۱۹تا۲۸سال پورسانت فروش و حقوق ثابت

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده نیمه وقت خانوم – استخدام فوری” به ما بگویید