فروشنده نیمه وقت سوپر مارکت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جنسیت اقا
منظم و دقیق
ترجیها ساکن منطقه 22
سن بین 20 ت**********************لی 21:30
فقط فقط تماس گرفته شود

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده نیمه وقت سوپر مارکت” به ما بگویید