فروشنده وحسابدار – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کار در فروشگاه لوازم شوفاژ

مرد مورد نیاز

با ضامن

ترجیحا شرق تهران -نارمک

تمام وقت

آشنا با نرم افزار حسابداری

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده وحسابدار – استخدام فوری” به ما بگویید