فروشنده و نیروی کار برای مغازه ابمیوه گیری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده و نیروی کار خانم و یا اقا جهت مغازه ابمیوه و بستنی
ساعت کاری ۸ صبح تا ۴عصر
و یا ۴ عصر تا ۱۲ شب
تمام وقت یا نیمه وقت
جای خواب نداریم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده و نیروی کار برای مغازه ابمیوه گیری” به ما بگویید