فروشنده پاره وقت خانوم وآقا

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده جهت مزون کت شلوار
ساعت کار ۱۳ تا ۲۱
حقوق ۶/۵۰۰
خانوم یا آقا

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پاره وقت خانوم وآقا” به ما بگویید