فروشنده پاره وقت شیفت عصر وصبح – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

تجریش پاساژ قائم

فروشنده نیمه وقت خانم و آقا شیفت عصر و شیفت صبح

ساعت کاری شیفت صبح ٩:٣٠ صبح الی ١٥:٣٠ حقوق ٤ تومان

ساعت کاری شیفت عصر ١٥:٣٠ الی ٢١:٣٠ حقوق ٤تومان

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پاره وقت شیفت عصر وصبح – استخدام فوری” به ما بگویید