فروشنده پوشاک بوتیک آقا یا خانم – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

استخدام هم تمام وقت و هم پاره وقت

 

ساعت کاری تمام وقت ، از ۱۰:۳۰ صبح الی ۱۰:۳۰ شب

 

ساعت کاری پاره وقت ، از ۵:۳۰ عصر الی ۱۰:۳۰ شب

 

حقوق تمام وقت ۴/۸۰۰ ، پاره وقت ۲/۴۰۰ که به صورت ماهانه و سر وقت پرداخت میشود.

 

سن استخدام از ۱۸ سال الی ۲۸ سال

 

آف (مرخصی هفتگی) هر هفته شنبه ها

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پوشاک بوتیک آقا یا خانم – استخدام فوری” به ما بگویید