شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک یا دو خانم فروشنده چهت کار در پوشاک بچگانه نیازمندیم
ساعت کاری ۱۰:۳۰صبح الی ۲۱ شب
جمعه ها نیمه وقت هستیم
سابقه کاری مهم نیست

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پوشاک بچه گانه” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات