فروشنده پوشاک بچه گانه – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک یا دو خانم فروشنده چهت کار در پوشاک بچگانه نیازمندیم

ساعت کاری ۱۰:۳۰صبح الی ۲۱ شب

جمعه ها نیمه وقت هستیم

سابقه کاری مهم نیست

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پوشاک بچه گانه – استخدام فوری” به ما بگویید