شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک خانم خوش برخورد با روابط عمومی بالا
رده سنی ۲۰ تا۳۰
یک روز off
ترجیحا در محدوده(هفت تیر)
با شماره *********** تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پوشاک خانم” به ما بگویید