فروشنده پوشاک خانوم یا اقا نیمه یا تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده پوشاک
خانوم یا اقا
اشنا به کار
محدوده ستارخان نزدیک فلکه اول
به صورت نیمه وقت و تمام وقت
حقوق ثابت
اطلاعات بیشتر تماس

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پوشاک خانوم یا اقا نیمه یا تمام وقت” به ما بگویید