فروشنده پوشاک خانوم یا اقا نیمه یا تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده پوشاک
خانوم یا اقا
اشنا به کار
محدوده ستارخان نزدیک فلکه اول
به صورت نیمه وقت و تمام وقت
حقوق ثابت
اطلاعات بیشتر تماس

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پوشاک خانوم یا اقا نیمه یا تمام وقت” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات