فروشنده پوشاک ورزشی آقا برای شرکت لینینگ در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده پوشاک ورزشی به تعدادی فروشنده ترجیحا آقا

با سابقه کار مرتبط

دارای ارتباط قوی و منظم در ورود وخروج

و مستعد رشد وپیشرفت ودارای روحیه کارگروهی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پوشاک ورزشی آقا برای شرکت لینینگ در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید

پاسخگویی آگهی دهنده
کامل بودن اطلاعات