فروشنده پوشاک کودک تمام وقت

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک فروشنده خانم جهت کار تمام وقت در فروشگاه پوشاک کودک دارای سابقه کار فروشندگی پوشاک نیازمندیم
میزان حقوق ثابت+ پاداش از فروش

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پوشاک کودک تمام وقت” به ما بگویید