شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک فروشگاه معتبر پوشاک زنانه جهت تکمیل کادر فروش خود به دو نفر فروشنده خانم بصورت شیفتی در نیرو هوایی نیازمند است
ساعت کاری ۱۶ تا ۲۲
ساعت کاری ۱۰ تا ۱۸
حقوق بصورت توافقی

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده پوشاک” به ما بگویید