فروشنده کانتر پاستیل و شکلات

شرایط مدنظر آگهی دهنده

نیازمنده به فروشنده کانتر پاستیل و شکلات به صورت پاره وقت سن بین ۲۰ تا ۳۰ سال
واقع در مرکز تجاری هروی سنتر
کار سبکیه
کمک هزینه برگشت با اسنپ در نظر داریم
برای هماهنگی تماس بگیرید

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده کانتر پاستیل و شکلات” به ما بگویید