شرایط مدنظر آگهی دهنده

گالری طلا فروشی روبی (شعبه اوپال) برای تکمیل کادر فروش استخدام‌ دارد، با شرایط زیر:
فروشنده آقا
۲۰-۲۸ سال
ساعت کاری منعطف و پاره وقت
با سابقه فروش حداقل یک‌ سال
درصورت داشتن شرایط رزومه خود را ارسال کنید بعد از بررسی برای وقت مصاحبه هماهنگی لازم انجام می‌شود.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده” به ما بگویید