شرایط مدنظر آگهی دهنده

فروشنده خانم جوان 18_35 نیمه وقت عصر ۵_۱۰عصر حقوق ۵ میلیون و تمام وقت ۱۰:۳۰_۹:۳۰ عصر ۷_۸ میلیون در شعبه صادقیه و امامزاده حسن نیازمندیم

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده – استخدام فوری” به ما بگویید