شرایط مدنظر آگهی دهنده

سابقه فروشندگی

ساعات کاری

16 الی 23 شب

تسهیلات و مزایا

1 روز در هفته off

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “فروشنده – استخدام فوری” به ما بگویید