شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک منشی جهت جوابگویی تلفن در دفتر باربری در محدوده کهریزک نیازمندیم
ساعت کاری۸ ال۱۷ پنج شنبه تا۱۴

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “متصدی دفتر باربری” به ما بگویید