مدیریت هتل مدیر داخلی هتل جهت شیفت شب

شرایط مدنظر آگهی دهنده

دارای وضعیت جسمانی سالم و توانایی لازم برای انجام کار در شیفت شب ، عدم سوء پیشینه و عدم اعتیاد فقط تماس تلفنی پیامک پاسخ داده نمی شود افراد بازنشسته داری سوابق مدیریتی در الویت هستند تماس ۹صبح تا ۱۶ بعد از ظهر

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مدیریت هتل مدیر داخلی هتل جهت شیفت شب” به ما بگویید