مدیر برای فست فود – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

به یک مدیر مجرب و کاربلد برای مدیریت یک فست فود در جنوب شرق تهران نیازمندیم. متقاضیان این استخدام بصورت تلفنی و حضوری مورد مصاحبه قرار میگیرند

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مدیر برای فست فود – استخدام فوری” به ما بگویید