مدیر تحقیق و توسعه برای گروه فناوری پارسه در تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

مدیر تحقیق و توسعه آقا و خانم

توانایی رهبری و مدیریت زمان،

توانایی برقراری ارتباط موثر

توانایی حل مساله

کار تیمی

خلاق و تمایل شدید به نوآوری

دارای ذهن جستجوگر

توانایی تمرکز بر جزئیات

آشنایی با اصول مدیریت و توانایی نظارت، هدایت وکنترل فعالیت واحدهای تحت سرپرستی

داشتن اطلاعات کافی در رابطه با کسب و کار

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “مدیر تحقیق و توسعه برای گروه فناوری پارسه در تهران – استخدام فوری” به ما بگویید