شرایط مدنظر آگهی دهنده

یک نفر مدیر فروش اقا توانایی در حوضه فروش انلاین فروش سازمانی و حوزه فروش ساعت کاری 8:30 تا 5

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “مدیر فروش – استخدام فوری” به ما بگویید