مراقبت پرستاری فرشته پارس – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

از همین امروز مشغول به کار شوید

موسسه پرستاری فرشته پارس

با 10سال سابقه

به تعداد زیادی نیرو خانم جهت نگهداری از سالمند و کودک

در منزل و بیمارستان

به صورت شبانه روزی، روزانه و مقطعی

با بیمه و وام اماده پذیرش میباشیم.

تلفن تماس

 

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “مراقبت پرستاری فرشته پارس – استخدام فوری” به ما بگویید