مراقب سالمند با بیمه در مرکز سالمندان فرزانگان در شهرک غرب تهران – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

جهت نگهداری از سالمندان

ساعات کاری

شیفت ها برای همکاران خانم به صورت چرخشی و برای همکار آقا از 8 صبح تا 7 بعد از ظهر در ماه می باشد.

تسهیلات و مزایا

بیمه

سایر مزایا

از زمان عقد قرارداد مبلغ 400.000 ریال به صورت ساعتی به عنوان حقوق و دستمزد پرداخت می شود و از روز اول کاری بیمه پرداخت می شود.

مشخصات

    شرایط همکاری

    عمومی

    بازخوردتان را نسبت به آگهی “مراقب سالمند با بیمه در مرکز سالمندان فرزانگان در شهرک غرب تهران – استخدام فوری” به ما بگویید