مسئول دفتر شیفت شب در شرکت مسافربری سواری – استخدام فوری

شرایط مدنظر آگهی دهنده

کارمند شیفت شب در شرکت مسافربری سواری باز نشسته با سابقه و سرحال در الویت است.

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مسئول دفتر شیفت شب در شرکت مسافربری سواری – استخدام فوری” به ما بگویید