شرایط مدنظر آگهی دهنده

زمان کار توافقی پاره وقت و تمام وقت
محیط کار اداری
بدون نیاز به سابقه
پتانسیل پیشرفت و افزایش درآمد

مشخصات

شرایط همکاری

عمومی

بازخوردتان را نسبت به آگهی “مسئول فروش” به ما بگویید